Zakład pogrzebowy
MEMORIA

Waldemar Wójcik
Msza pogrzebowa i pogrzeb na cmentarzu

Ustalenie godziny mszy świętej pogrzebowej i samego pogrzebu powinno dokonać się we współpracy z zakładem pogrzebowym.
Nasz Zakład jest gotowy wyręczyć Klientów w tym aspekcie
i samodzielnie podjąć się domówienia tej kwestii.
Najistotniejszym dokumentem, bez którego nie można podjąć żadnych kroków w kwestii organizacji pogrzebu jest akt zgonu.

Muzyka na pogrzebie

Na mszy i podczas pogrzebu księdzu towarzyszy organista.
Dodatkowo, jeśli chcemy podkreślić uroczysty charakter ceremonii można skorzystać z usług skrzypaczki lub trębacza.
Jeśli natomiast mamy życzenie aby wysłuchać konkretnych utworów w oryginalnych wykonaniach, oferujemy możliwość odtworzenia muzyki przez głośniki.

Wspomnienie o Osobie Zmarłej

Mowa laudacyjna nad grobem to bardzo osobisty akcent na ceremonii pogrzebowej. Niektórzy decydują się sami napisać tekst
i go wygłosić. Inni, którzy nie czują się na siłach, mogą skorzystać
z usługi Mistrza Ceremonii Pogrzebowej, który współpracuje
z naszym zakładem: Panią Patrycją Owczarzak.
Po rozmowie z Rodziną, Mistrz przygotowuje mowę laudacyjną
i wygłasza ją w imieniu Rodziny.

Wysokiej jakości nagłośnienie

Na specjalne życzenie Rodzin korzystamy z profesjonalnego nagłośnienia pod opieką zawodowego akustyka. Słowa, które mają wybrzmieć nad grobem są zwieńczeniem całego życia człowieka. Powinny niezawodnie wybrzmiewać w eterze.