Zakład pogrzebowy
MEMORIA

Waldemar Wójcik

Pogrzeb świecki

Ta forma ceremonii nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności. Wystarczy jedynie zgłosić chęć organizacji uroczystości w naszym zakładzie.
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług w tym zakresie, współpracujemy z Mistrzem Świeckich Ceremonii Pogrzebowych -

Panią Patrycją Owczarzak
www.pieknaceremonia.pl

Świecka ceremonia to z założenia mocne podkreślenie sylwetki, osobowości, upodobań Osoby Zmarłej. Zebrane wspomnienia służą stworzeniu mowy laudacyjnej, która jest najistotniejszym elementem ceremonii. Całości przebiegu uroczystości dopełnia starannie dobrana muzyka - odtwarzana z głośnika lub grana na żywo. Wszystkie dodatkowe elementy ceremonii wynikają z inwencji twórczej - zarówno Rodziny jak i Mistrza.

Mistrz Ceremonii może brać udział:
- w ceremonii świeckiej - gdzie nie ma żadnych symboli religijnych oraz nawiązań do jakiejkolwiek religii,

- w ceremonii świeckiej wyznaniowej - podczas której - poza mową laudacyjną i innymi elementami uzgodnionymi z Rodziną, może poprowadzić modlitwę w duchu religii katolickiej,

- w ceremonii religijnej - jako osoba współprowadząca ceremonię
z osobą duchowną (wygłaszając mowę laudacyjną przy grobie).