Zakład pogrzebowy
MEMORIA

Waldemar Wójcik
Nekrolog i klepsydra

Pomagamy w opracowaniu tekstu do nekrologu. Oferujemy jego wersję elektroniczną (indywidualny, graficzny projekt - jeden z przykładów na zdjęciu obok), jak i wysyłamy nekrolog do druku - do wskazanej gazety.

Drukujemy klepsydry, które Rodzina może rozwiesić w ważnych punktach miejscowości,
w celu poinformowania
o śmierci Bliskiej Osoby.

Jaka jest różnica pomiędzy nekrologiem i klepsydrą? Nekrolog zawiera nie tylko podstawowe informacje    o pogrzebie, ale może mieć również część biograficzną dotyczącą Osoby Zmarłej, dedykowane elementy graficzne i sentencję epitafijną. Klepsydra natomiast jest znacznie bardziej skrótowa i ogranicza się do informacji praktycznych dotyczących ceremonii pożegnania. Stanowi rodzaj afisza.